28.4 C
Canada
Tuesday, August 16, 2022

شعری از حیات فرخ

این نمی بودیم
اگر باغ را بی بهار نمی کردند
نفس از نخل نمی گرفتند
به روز شیرینی
نمی چخید ند
به آهوان و کبوتران و
آدمی را
طینت گرگ نمی پایید
دشت را در شکوهی نارس
نمی رویاندند
نان را یتیم عطر هیمه نمی کردند
وجویبار را
خنده زار مفرغ
کف به کف از کف نمی رفتیم
اگر پرنده می دانست ییلاق را
با نام کی آغازد
نام دیگر ققنوس
مرغ آتش بود
نام مرا ببین
که می خواستم
هلالی پنجره ای باشم
بر برجی که قویی زیبا به روبرو دارد
نام مرا ببین

Recent Articles

spot_img

Related Stories

نوشتن پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

Stay on op - Ge the daily news in your inbox