بیلبورد‌های تورنتو، چرا و چگونه – علی اشتری

بخش اول روز شنبه پنجم ژوئن ۲۰۲۱، پانزده خرداد ۱۴۰۰، دو بیلبورد یادبود در اعتراض به جمهوری اسلامی در تورنتو نصب شد. یکی‌ از این بیلبورد‌ها عکسی‌ از پویا بختیاری است همراه با پیام “برای پویا و بیش از ۱۵۰۰ تظاهر کننده بیگناه دیگر، اقدام کنید.” دیگر بیلبورد عکسی‌ است از راستین مقدم و شکیبا … Continue reading بیلبورد‌های تورنتو، چرا و چگونه – علی اشتری