-23.7 C
Canada
Sunday, February 5, 2023

محاکمه عجولانه پزشکی که در بيمارستان بستری است

از اعدام دکتر رشوند سرداری تا دادرسی پر ابهام دکتر قره حسنلو

کامران ملک پور

دکتر رشوند بيگناه و تنها بدليل خباثت خلخالی اعدام شد

اين جمله را بارها از زبان يکی از نزديکانم که پزشک است از کودکی شنيدم .اوهمدوره دکتر ابوالقاسم رشوند سرداری بود؛جراح جوان بيمارستان لقمان الدوله تهران که چند ماه بعد از انقلاب اسلامی بدون محاکمه اعدام شد.پزشک حاذق خردادماه ١٣۵٨ دو روز پس از ناآرامی ها در کردستان برای مداوای مجروحين به پاوه می رود. روايت ها از نحوه دستگيری وبازجويی سر پايی اش دردناک است.روايت پزشکان وپرستاران نزديکش که پس از اعدام همکارشان چند روزی هم دست از کار کشيدند ودر بيمارستان تحصن کردند با آنچه که تاکنون در اين باره مطرح شده کمی متفاوت است .در دومين روز پس از حضور در منطقه و پس از ساعتها مداوای بيماران به سرش می زند که هوايی تازه کند ودر حومه شهر کوهپيمايی می کند .در حال برگشت و در دامنه کوه پاسداران کميته انقلاب با او رو در رو می شوند.بی مقدمه می گويد پزشک است وآمده تا مجروحان ومصدومان را درمان کند.وقتی می پرسند چرا لباس کردی برتن دارد می گويد برای همرنگ شدن با مردم و از اين سوال عجيب می خندد. لبخند تلخی که تراژدی غم انگيز زندگی اش را رقم می زند.او را دستگير کرده و نزد صادق خلخالی می برند. حاکم شرع انقلاب اسلامی با چند سوال و جواب به اين جمع بندی می رسد که سفر و حضور اين پزشک در کردستان مشکوک است .حکم اعدام بلادرنگ صادر می شود. فردای آن روز دکتر رشوند سرداری ناباورانه تيرباران می شود .صادق خلخالی ساليان بعد هر بار يک داستان در مورد اين تصميم اشتباهش سرهم بندی کرد. يکبار ادعا کرد دکتری که کردی بلد نبود صحبت کند از سران احزاب دموکرات کردستان بود.بعد تر گفت که در سنگر دستگير شده بود.و خلاصه چندين ادعای پوچ وتوخالی که تغييری در اصل اين داستان ايجاد نمی کند

حالا پس از چهار دهه کماکان سعی بر آنست نام دکتر رشوند سرداری از همه آرشيو ها حتی نظام پزشکی کشور پاک شود چون او نماد تاسف بار تباه شدن زندگی يک پزشک انساندوست با اتهامات واهيست. حالا با دستگيری دکتر حميد قره حسنلو و روند فرمايشی و عجولانه اين روزهای دادگاهش در کرج ،جامعه پزشکی ايران را با يک نوستالژی مواجه کرده است


چهلم حديث نجفی
همه چيز درست يکماه قبل روز پنج شنبه آبان ماه امسال رخ میدهد . دکتر حميد قره حسنلو و همسرش فرزانه با پای پياده در حال برگشت از مراسم چهلم جديت نجفی در بهشت سکينه کرج هستند. جايی در نزديکی اتوبان کرج تهران چند جوان فرياد می زنند که يک بسيجی را گير انداخته اند وبا سنگ به وی حمله می کنند.دکتر وهمسرش هم از سر اتفاق درچند قدمی محل حادثه ايستاده اند.روح اله عجميان بر زمين می افتد و ضربات وحملات به وی شدت می گيرد. درهيچ صحنه ای از فيلم حادثه که صدا وسيما هم آن را منتشر کرده ؛زوج فرزانه و حميد که عموزاده هم هستند به متوفی نزديک نمی شوند. در يک کادر فرزانه ديده می شود که دستانش را باز کرده تا شايد مانع از حمله بيشتر افراد به مصدوم شود تا شايد جانش را نجات دهد. خير مدرسه ساز ديروز ومتهم در دادگاه امروز هم يک لحظه با دستان خونی ديده می شود. همان صحنه ای که حالا تنها ادله دادگاه برای پرونده سازی و محکوم کردن او شده است


روحانی اسماعيل ياسری و معمای دستان خونی
درست همزمان با لحظاتی که روح اله عجميان در حال شناسايی است يک فرد روحانی هم در ميان جمعيت شناخته شده ومورد حمله قرار می گيرد. بدن بيحال اسماعيل ياسری را چند نفر به يک خودرو منتقل می کنند .دکتر قره حسنلو که شاهد صحنه است خودش را بالای سر او می رساند.معاينه ميکند و می گويد که علائم حياتی دارد ودر صورتی که فوری به بيمارستان رسانده شود می تواند زنده بماند. در حين معاينه اين روحانی که حالا دادگاه حاضر به شنيدن حرف هايش نيست دستان پزشک متهم در دادگاه خونی می شود. دستانی که جان يک فرد را نجات داده حالا برايش درد سر درست کرده اند


شکستگی دنده و دو بار بستری در بيمارستان
نوزدهم آبانماه يکی از پرستاران بخش اورژانس بيمارستان البرز کرج بيماری که توسط ماموران امنيتی احاطه شده را می شناسد.او گمان می کند دکتر قره حسنلو را شايد بدليل ارتباط با دراويش دستگير کرده باشند از مريض بد حال عکسبرداری می شود.با وجود توصيه پزشکان ،همکارشان بستری نشده و به بازداشتگاه منتقل می شود. دنده های شکسته و از کار افتادگی ريه ها موجب می شود او در بيست و سوم آبان ماه دو شب در بيمارستان قمر بنی هاشم تهران بستری شود.رييس سازمان نظام پزشکی از موضوع مطلع شده و از وی عيادت می کند. بيست و نهم آبان در بيمارستان قمر بنی هاشم مجدد بستری می شود.روند درمانی که بيشتر از يک هفته به درازا کشيد.در طول مدت از آنجا به جلسات دادگاه برده و دوباره به تخت بيمارستان بازگردانده می شود

برگزاری دادگاه چنان با عجله در حال انجام است که حتی فرصت بهبودی بيمار به وی داده نشده است. بر اساس آنچه که تاکنون مشخص شده دادگاه با وکالت وکيل پيشنهادی خانواده موافقتنکرده و وکيل تسخيری برای متهم پرونده تعيين کرده است. وکيلی که دکتر بيمار را تحت فشار قرار داده تا اعتراف کرده و موضوع را فيصله دهد. آنچه که اين روزها در دادگستری البرزدر مورد دکتر قره حسنلو می گذرد جز احتمال تکرار تراژدی غم انگيز دکتر رشوند سرداری نيست

Recent Articles

spot_img

Related Stories

نوشتن پاسخ

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید

Stay on op - Ge the daily news in your inbox